Nejistoty zásobního objemu nádrže v málo vodném období

D - Článek ve sborníku
Vydáno: 
30. 6. 2016
Abstrakt: 
Problémy posledních let v oblasti klimatických změn vedou k poklesu vydatnosti povrchových a podzemních vod s tím jak dochází k prohlubování srážkových deficitů. Česká republika začíná důsledky pociťovat ve všech oblastech vodního hospodářství. Poslední roky ukazují, že území ČR mohou zasáhnout nejen vydatné povodně, ale také déle trvající sucho. Otázkou tedy je, zda velikosti zásobních objemů stávajících nádrží, které byly po desetiletí neměnné, jsou dostatečné na překlenutí těchto málo vodných období.
Cílem článku je zavedení neurčitosti do hydrologických, morfologických a provozních dat potřebných pro stanovení zásobního objemu nádrže. Neurčitost je interpretována nejistotami měření, které jsou do simulačního modelu nádrže zavedeny metodou Monte Carlo. Zavedením těchto nejistot do uvažovaných vstupů je ovlivněn i celkový zásobní objem nádrže a jeho výsledná hodnota se tak stává také neurčitá a za určitých podmínek i podhodnocená. 
V článku bude představena analýza zásobního objemu nádrže Vír I. Pomocí simulačního modelu chování nádrže bude ukázáno zavedení nejistot do výpočtů a jejich následné vyhodnocení. Výsledky budou prezentovány na řešení zohledňující také ztráty vody z nádrže. 
Citace výsledku: 

PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.