• ÚVHK
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Transfer vynálezů a jeho praktické využití
  Věda do praxe
  Ústav vodního hospodářství krajiny převádí vlastní vynálezy a užitné vzory do praxe
 • Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
  Software
  Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
ČHMÚ pobočka Brno zve všechny zájemce na výstavu fotografii. Přijďte se podívat do Vaňkovy.
Ústav vodního hospodářství krajiny pořádá odborný seminář "Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem". Full article »
Dnes 10. 8. 2017 byla opět zprovozněna Meteostanice VUT. Všechna čidla jsou nakalibrována a měří s největší možnou přesností. Full article »
Dne 21. 6. 2017 byla provedena demontáž přístrojové techniky na Meteostanici VUT. Měřící čidla byly zaslány na pravidelnou rekalibraci. Odstávka měření Meteostanice VUT bude probíhat do konce měsíce srpna. Full article »
Další ročník soutěže Pro vodu opět hledá kreativní mladé lidi z různých oborů, kteří by se poprali s takovými výzvami, jako je například zbytečné zasněžování sjezdovky pitnou vodou, návrh kořenové čistírny odpadních vod pro malou obec, zvýšené množství arsenu ve vodě nebo koncept využití dešťové vody ve školní budově. Full article »
Konference SGEM 2016
Doktorandi ústavu VHK se zúčastnili mezinárodní odborné konference SGEM 2016. Full article »
Vítězem 17. ročníku mezinárodního kola SVOČ konaného 11. května 2016 na Stavební fakultě ČVUT v Praze se stala v sekci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství naše studentka Kateřina Knoppová. Full article »
Kabinet životního prostředí ve spolupráci s Nadací partnerství Vás zve k účasti na dalším ročníku soutěže "Pro vodu" zaměřené na odpovědné zacházení s vodou v krajině, obcích, budovách i v technologiích. Novinkou je možnost vypracovat řešení některé z konkrétních situací, které zadaly obce, neziskové organizace nebo jiné subjekty, a vyzkoušet si tak přímo spolupráci se zadavatelem. Druhou možností, jak se do soutěže zapojit, je navrhnout vlastní projekt, který pomáhá zlepšit hospodaření s vodou. Full article »