• ÚVHK
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Transfer vynálezů a jeho praktické využití
  Věda do praxe
  Ústav vodního hospodářství krajiny převádí vlastní vynálezy a užitné vzory do praxe
 • Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
  Software
  Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
informace o průběhu Státní závěrečné zkoušky SZZ na ústavu VHK
Termíny týkající se studentů 4. ročníků přihlášených k SZZ Full article »
Upřesňující informace pro studenty od ústavu ÚVHK v návaznosti na aktuální situaci a pokyny fakulty Full article »
Ústav vodního hospodářství krajiny ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí pořádá dne 24. 10. 2019 exkurzi na golfové hřiště Jinačovice – závlahový systém a čerpací stanice. Full article »
Odborníci a studenti z Ústavu vodního hospodářství krajiny (ÚVHK) pracují na zlepšení stavu ekosystémů, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených přírodě blízkých opatření. Full article »
Výstupem projektu řešeného na Ústavu vodního hospodářství krajiny je použití ochranných prvků PROTEX jako technického liniového prvku PEO (protierozní ochrany). Full article »
Odborníci z Ústavu vodního hospodářství krajiny (ÚVHK) se zabývají přírodními čistírnami odpadních vod. Čistírny jsou navrhované tak, aby v podstatě „samy“ bez zásahu člověka, bez připojení elektřiny, bez složité obsluhy a kontroly čistily odpadní vodu. Full article »
Firma PKI Teplotechna Brno hledá absolventa na pozici stavbyvedoucího. Bližší informace viz přiložený informační leták. Full article »