• ÚVHK
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Transfer vynálezů a jeho praktické využití
  Věda do praxe
  Ústav vodního hospodářství krajiny převádí vlastní vynálezy a užitné vzory do praxe
 • Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
  Software
  Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
informace v důsledku šíření koronaviru
Vládní nařízení a opatření přijatá na VUT FAST: aktuální informace v důsledku šíření koronaviru
Ústav vodního hospodářství krajiny ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí pořádá dne 24. 10. 2019 exkurzi na golfové hřiště Jinačovice – závlahový systém a čerpací stanice. Full article »
Odborníci a studenti z Ústavu vodního hospodářství krajiny (ÚVHK) pracují na zlepšení stavu ekosystémů, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených přírodě blízkých opatření. Full article »
Výstupem projektu řešeného na Ústavu vodního hospodářství krajiny je použití ochranných prvků PROTEX jako technického liniového prvku PEO (protierozní ochrany). Full article »
Odborníci z Ústavu vodního hospodářství krajiny (ÚVHK) se zabývají přírodními čistírnami odpadních vod. Čistírny jsou navrhované tak, aby v podstatě „samy“ bez zásahu člověka, bez připojení elektřiny, bez složité obsluhy a kontroly čistily odpadní vodu. Full article »
Firma PKI Teplotechna Brno hledá absolventa na pozici stavbyvedoucího. Bližší informace viz přiložený informační leták. Full article »
Dovolujeme si Vám připomenout Den otevřených dveří na ČHMÚ, který se v tomto roce uskuteční v sobotu, 23. března 2019 od 9 h. Full article »
Ústav vodního hospodářství krajiny pořádal 27. 9. 2018 odborný seminář s názvem „Analýza erozních poměrů a návrh protierozních opatření v procesu pozemkových úprav“, kterého se zúčastnilo přes 100 osob. Full article »