• ÚVHK
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Transfer vynálezů a jeho praktické využití
  Věda do praxe
  Ústav vodního hospodářství krajiny převádí vlastní vynálezy a užitné vzory do praxe
 • Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
  Software
  Ústav vodního hospodářství krajiny dlouhodobě vyvíjí specializované softwarové produkty.
Analýza erozních a odtokových poměrů a návrh protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav Full article »
5th WASWAC World Conference Full article »
ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 NA VUT Full article »
Akce se koná pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí Full article »