Meteostanice

Meteostanice

Meteorologická stanice FAST VUT Brno je umístěna v areálu Fakulty stavební na ulici Veveří, č. 95, v 6. nadzemním podlaží budovy C. Meteorologická stanice je roku 1995 součástí Ústavu vodního hospodářství krajiny. Součástmi stanice je počítačová učebna pro výuku souvisejících předmětů, archiv písemných materiálů, pracovna a terasa s měřicími přístroji. Studentům a ostatním zájemcům nabízíme měřená meteorologická data. Rovněž nabízíme spolupráci na projektech s využitím naměřených dat. Podrobnější informace je možno získat od vedoucího meteorologické stanice doc. Ing. Daniela Martona, Ph.D.

Navigace:

 

Historie

Meteorologická stanice VUT FAST byla založena v roce 1910 pod názvem Meteorologická stanice c. k. České techniky Brno. Od roku 1911 se zde provádí pravidelné pozorování a od roku 1912 byla stanice zařazena do státní meteorologické sítě jako významná observatoř. Stanice je umístěna v úrovni půdních a střešních prostor na budově C v areálu Fakulty stavební. Od svého zřízení bylo na stanici systematicky prováděno komplexní měření meteorologických veličin a jejich vyhodnocování. V té době byla považována za významný bod v evropské meteorologické síti. V roce 1951 byla stanice převedena pod správu Vojenské akademie v Brně. Meteorologická pozorování byla dále udržována na velmi dobré úrovni. Podle dochovaných informací byl na meteostanici uveden do provozu první meteorologický radar na území ČR. Poslední roky před odchodem armády z areálu Fakulty stavební celkový stav a údržba meteostanice klesala. Poklesla natolik, že při odchodu armády z areálu bylo zařízení meteostanice demontováno a zůstaly jen prázdné prostory. V letech 1994 a 1995 započala přebírat stanici zpět Fakulta stavební, konkrétně ústav vodního hospodářství krajiny. Od té doby byla vybraná měření meteorologickcých veličin opět obnovena a modernizována do současné podoby.

Významná data v historii

1909 – začátek výstavby budovy C.
1911 – Zahájení provozu meteostanice VUT pod názvem Meteorologická stanice c. k. česká technika Brno. Od tohoto roku je prováděno nepřetržité měření až do dnes. 
1918 – zařazena do skupiny 4 profesionálních stanic. Milešovka, Praha-Karlov, stanice České techniky Brno a Hurbanova.
1951 – Budovy převzala Vojenská akademie.
1994 – Budovy vráceny zpět do rukou Fakulty stavební.
2005 – Modernizace zařízení, přechod na automatický systém měření METEOS 5.
2015 – Druhá modernizace zařízení, kompletní rekalibrace měřících zařízení. Instalace nové dřevěné Stevensonovy meteorologické budky.
2017 – Kompletní rekalibrace měřících zařízení.

 

Vedoucí meteostanice

Dr. Rudolf Schneider – 1909 až 1910, první vedoucí  Meteostanice.
Dr. Jozef Mašek – 1912 až 1919, první vedoucí  Meteostanice.
Dr. Alois Gregor – 1922 až 1937. Stálý pozorovatel, podrobně popsal vybavení stanice a zpracoval výsledky měření.
Doc. Ing. Helena Králová, CSc. – 2005 až 2014. Za jejího působení stanice modernizována. Instalován měřící systém METEOS 5 od firmy MeteoServis Vodňany, který je na stnici provozován dodones.
Doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. – 2014 až současnost.

 

Fotografie

Velká Stevensonova meteorologická budka, čidlo teploty a vlhkosti vzduchu HMP45A/D Vaisala     Pyranometr CMP6 Kipp&Zonen

Anemometr WA15 Vaisala     Ombrometr MR3H-FC MeteoServis

Aktuální naměřená meteorologická data

Mapka