Závěrečné práce

Navigace:

 

Pokyny pro odevzdání závěrečné práce:

Student odevzdává obě formy závěrečné práce (listinnou a elektronickou) bez podpisů, tj. bez podpisů jsou v závěrečné práci:

  • zadání (stažené z IS STUDIS),

  • prohlášení o původnosti závěrečné práce,

  • příp. poděkování.

Student volně vloží do odevzdávané listinné formy závěrečné práce podepsaná:

  • podepsané prohlášení o původnosti práce student.

Odevzdaná listinná forma bakalářské nebo diplomové práce se po obhajobě vrací studentovi.

  • Listinná forma práce může být odevzdána až v den obhajoby při příchodu k SZZ, viz Pokyn děkana 23/2023, může být i v kroužkové (nebo podobné) vazbě, nicméně pokud to bude možné, doporučuje se zachovat forma pevné vazby s deskami. 

     

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Termín SZZ:  
Komise:    
Podmínky konání SZZ jsou specifikovány ve Směrnice děkana č. 01/2022 a ve Studijním a zkušebním řádě.

 

Magisterská státní závěrečná zkouška

Termín SZZ: 11. 6. 2024 od 9:00 a od 11:30
Komise:  zkušební komise pro SZZ 2023/2024  
Podmínky konání SZZ jsou specifikovány ve DODATEK č. 2 ke směrnici děkana č. 11/2021 a ve Studijním a zkušebním řádě.

 


Tématické okruhy SZZ - pro NSP

 Pokyn děkana č. 24/2021 - TEMATICKÉ OKRUHY A ZKUŠEBNÍ OKRUHY (OTÁZKY) U ÚSTNÍCH ČÁSTÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT

 Příloha k pokynu děkana č. 24/2021 - TEMATICKÉ OKRUHY SE ZKUŠEBNÍMI OKRUHY (OTÁZKAMI) PRO BSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY

 Příloha k pokynu děkana č. 24/2021 - TEMATICKÉ OKRUHY SE ZKUŠEBNÍMI OKRUHY (OTÁZKAMI) PRO NSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY


Pokyny pro vypracování VŠKP

Směrnice děkana:

 Směrnice děkana č. 1/2023 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

Směrnice rektora:

 Směrnice rektora č. 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Internetová jazyková příručka Akademie věd České republiky:

Citace dokumentů:

 Jak citovat (Jiří Kratochvíl)

 

 

Jednotný vizuální styl VUT

Komunikace VUT s jeho interní i externí veřejností vyžaduje jednotný vizuální styl.

Ke stažení VAFLE LIGHT, WAFLE BOLD, WAFLE REGULAR a OpenSans LIGHT, OpenSans BOLD, OpenSans REGULAR.


Video MS Teams ke zpracování BP

Byl pořízen záznam k diskuzi zpracování bakalářské práce mezi studenty a vyučujícími: https://youtu.be/…Kc4

 

Poplatek za slavnostní promoce

V souladu se Směrnicí děkana č. 4/2018 je stanoven k částečnému uhrazení nákladů, spojených se slavnostní promocí, poplatek 200,- Kč.

Fakulta stavební VUT preferuje provedení úhrady elektronicky:

  • prostřednictvím průkazu studenta u referentek Studijního oddělení (je nutné mít na kartě alespoň 200,- Kč),
  • nebo prostřednictvím Intraportálu VUT (https://www.vutbr.cz/intra/mikropoplatky) – formou mikropoplatku (je nutné mít na kartě alespoň 200,- Kč).

 

Formuláře k posudkům