Laboratoře

Součástí Ústavu vodního hospodářství krajiny je několik laboratoří, které jsou zaměřeny jednak na výuku, ale umožňují řešení dílčích výzkumných prací, souvisejících se zaměřením ústavu.

Pedologická laboratoř

Pedologická laboratoř slouží zejména pro účely zpracovávání pedologických charakteristik půd, zemín a jiných sypkých materiálů. Rozbory se zpracovávají v rámci výuky bakalářského studia, magisterského studia i navazujícího doktorského studia. Současně Ústav vodního hospodářství krajiny zpracovává znalecké posudky, komerční zakázky a odborné studie v oblasti půdoznalství.

Příprava vzorků před zrnitostními rozbory     Zrnitostní rozbory patří k nejčastěji prováděným analýzám

Chemická laboratoř

     

 

Vývojová laboratoř

Laboratoř, kterou lze svým uspořádáním a vybavením popsat spíše jako technologickou dílnu, není běžně dostupná studentům ani jiným externím přihlížejícím, protože se v rámci náplně soustředí na vývoj užitných vzorů, výrobu funkčních vzorků a prototypů předtím, než se přechází přímo k jejich autorské ochraně a nebo licenční výrobě.

     

     Potřeba autorské ochrany na prototypu AS-PULZ

Kryologická laboratoř

Kriologická komora

     Detail kriokomory