Aktuálně

Stěžejní téma, kterým se Kabinet životního prostředí zabývá, jsou kořenové čistírny odpadních vod, vertikální filtry s vegetací, problematika usazování a mechanického předčištění (septiky, anaerobní separátory) a další témata, související s čištěním odpadní vody bez nutnosti připojení elektrické energie (minimální uhlíková a ekologická stopa).

Jedním z řešených výzkumných úkolů je: MPO/TIP, název: BIOSTREAM  Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému

Ev. č. projektu: FR-TI3/778

Zahájení a ukončení projektu: 4/2011 – 5/2015

 

Výstup z několikaletého měření, pozorování a vyhodnocování:


 Kořenové čistírny odpadních vod - Metodická příručka pro povolování, návrh, realizaci a provoz PZCOV-referat

 

Kabinet životního prostředí je nedílnou součástí Ústavu vodního hospodářství krajiny.

Nástěnka kabinetu životního prostředí

V kabinetu působí několik pedagogů nejen v rámci přenášek s environmentální charakteristikou, ale současně kabinet řeší vliv člověka na vodu v krajině v rámci poskytovaných služeb:

  • zpracování studií a znaleckých posudků v oblasti kořenových čistíren odpadních vod, stabilizačních nádrží, zemních filtrů aj. přirozených technologií
  • konzultace v oblasti technických řešení hospodaření s vodami
  • posudky a zpracování simulací proudění vody v půdním prostředí
  • simulace proudění difůzního znečištění v půdním prostředí
  • aj.

Výzkumný pozemek

Výzkumný pozemek ÚVHK

Přírodní způsoby čištění vod

Fenomén a zatracovaná technologie, často bojující s lobisty a takzvanými betonáři. Má své místo na zemi od nepaměti - vždyť veškerý život na planetě začal již před milióny lety díky vývoji mikroorganismů, bakterií a virů. Právě tito živočichové jsou hlavním důvodem k fungování přirozených procesů, na jejichž základě staví přírodní způsoby čištění. Je jen na projektantech, aby bakteriím nastavili a zajistili vhodné životní prostředí takové, které zajistí na odtoku z čistírenských zařízení konentrace znečištění velice blízké nulovým hodnotám

Vertikální kořenová čistírna

Aplikovaná ekologie

Přenáška předmětu Aplikovaná ekologie