Legislativa ve vodním hospodářství

J - Impaktovaný odborný článek, Odborný článek v databázi SCOPUS, Recenzovaný odborný článek, Odborný článek
Vydáno: 
9. 5. 2017
Abstrakt: 

Text příspěvku stručně shrnuje stěžejní právní předpis vodoprávní legislativy, kterým je vodní zákon, a dává jej do souvislostí s navazujícími právními předpisy. Článek definuje základní vztahy a výkon státní správy. Popisuje nástroje vodního práva, institut nakládání s vodami a vodní díla. Vysvětluje pojmy ochrany vodních zdrojů, vodní toky a protipovodňovou ochranu. Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s obsahem výuky vodního práva, které je vyučováno v rámci předmětu Vodohospodářská legislativa na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Citace výsledku: 

MARTON, D.; HORSKÁ, M. Legislativa ve vodním hospodářství. Vodní hospodářství, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1211-0760.