Víceúčelová optimalizace odolnosti návrhu víceúčelové nádrže v podmínkách nejistoty klimatické změny

J - Impaktovaný odborný článek, Odborný článek v databázi SCOPUS, Recenzovaný odborný článek, Odborný článek
Vydáno: 
21. 8. 2018
Abstrakt: 

Tento článek představuje a hodnotí nový přístup rozhodovacích metod pro navrhování nových nádrží v problematické době, kdy dochází ke snižování vodních zdrojů. Metody použité v tomto případě jsou teorie rozhodování, metoda odolnosti a robustnosti. Metody byly vybrány především pro analýzu různých konstrukčních parametrů nové přehrady, zejména různých výšek přehrad vedoucích k různým objemům nádrží. Studie představuje nový přístup k optimálnímu návrhu víceúčelové nádrže, která by zajistila dostatek vody v toku, zásobování pitné vody pro obyvateslstvo a průmysl, zásobování vody pro zemědělské využití a také pro výrobu vodní energie v současných podmínkách nejistoty klimatu. Nejistoty jsou interpretovány jako možné budoucí změny v klimatickém systému s využitím výstupů z regionálních klimatických modelů. V případové studii byl vyvinut simulační model, který je schopen stanovit dlouhodobou vodní bilanci a využívat tato data pro kvantifikaci odolnosti a robustnosti s ohledem na zásobování vodou. Simulační model byl propojen s programem GANetXL, aby bylo možné provádět optimalizaci provozu vodní nádrže s využitím genetických algoritmů. Simulačně-otpimalizační model byl poté aplikován na případovou studii v České republice v povodí řeky Moravy, kde je v budoucnu plánována výstavba nové víceúčelové přehrady. Získané výsledky byly podrobně analyzovány s cílem identifikovat optimální řešení výšky přehrady, celkového měsíčního odtoku nádrže a nových provozních pravidel analyzované víceúčelové nádrže.

Citace výsledku: 

PASEKA, S.; KAPELAN, Z.; MARTON, D. Multi-Objective Optimization of Resilient Design of the Multipurpose Reservoir in Conditions of Uncertain Climate Change. Water, 2018, roč. 10, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2073-4441.