Seminář na Fakultě stavební

pozvánka na seminář

 

Pozvánka na „NOVÝ METODICKÝ NÁVOD PRO OCHRANU PŮDY PŘED EROZÍ V KONTEXTU NAVRHOVÁNÍ PROTIEROZNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV“, který se bude konat dne 25. 4. 2024 na Fakultě stavební VUT v Brně.

poanka

Závazné přihlášky očekáváme do 5. 4. 2024.


Doplňující informace a program semináře naleznete zde: https://vutbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/175821_vutbr_cz/EcCHEqvjPvBLpRBSU-VVZpABv0J7f85pb0HlSeqKQWB7eA?e=VnaqJQ

Budeme rádi za sdílení naší pozvánky: https://www.facebook.com/events/367503096168081

 

VHK