První místo v soutěži TaČR

Vědci z Ústavu vodního hospodářství krajiny získali ve veřejné soutěži TAČR prvenství

 

Vědci z ÚVHK, FAST, VUT v Brně pod vedením profesora M. Dumbrovského podali 30. června 2022 návrh do soutěže TAČR, Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 298 návrhů projektů, 290 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 46 návrhů projektů (23 v každém u podprogramů), což znamená 15,4% míru úspěšnosti.

Tým profesora Dumbrovského se s projektem „SS06010290 – Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny“ v soutěži TAČR umístil na 1. místě. Realizace na pracích na projektu byly započaty v dubnu 2023 a budou ukončeny v březnu 2026. Po celou dobu bude projekt řešen ve spolupráci s dalšími organizacemi: Univerzita Palackého v OlomouciVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i., ROSTĚNICE,a.s.

pas1

pas2

pas3

pas4

ZDROJ FOTEK:

Foto1 – www.rostenice.eu 

Foto2 – www.rostenice.eu 

Foto3 – zdroj vlastní

Foto4 – zdroj vlastní