Protržení a zničení Kachovské přehrady

zvláštní povodeň

 

Tento týden jistě všichni zaznamenali hrozivou zprávu o protržení a zničení Kachovské přehrady. Pro představu přidáme pár čísel nám blízkých. Kachovská přehrada byla svým objemem (18,2 miliard metrů krychlových) 48. největší přehradou světa. Při porovnání s „prýglem“ (17,7 mil. metrů krychlových) byl její objem více než tisícinásobný.  

  
Aktuální situaci Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny okomentoval prof. Jaromír Říha z Ústavu vodních staveb (odkaz). Více informací o celé události můžete případně nalézt na tomto linku.

   

A nyní pár věcných informací. Protržením hráze vodního díla vzniká tzv. zvláštní povodeň. Ta může být způsobena jak technickou vadou, tak ale i silným zemětřesením, leteckou katastrofou nebo teroristickým útokem. Největší katastrofa spojená s porušením vodního díla na našem území se datuje do 20. století, kdy došlo k protržení hráze přehrady Desná (18. září 1916).

  

K výročí 100 let této nešťastné události vznikla zdařilá simulace, kterou naleznete pod následujícím odkazem. Více informací můžete rovněž čerpat z tohoto krátkého dokumentu.  

 

V krizových situacích vyvolaných porušením hráze vodního díla je na prvním místě především včasné varování a následná evakuace osob ohrožených zvláštní povodní.

 
V České republice se můžeme setkat s tzv. povodňovými plány, které shrnují organizační a technická opatření k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni. Plány jsou zpracovány jak pro samostatné územní celky, tak i pro vybrané nemovitosti, na které se ohrožení vztahuje.  

 

Dle vodního zákona mají povodňové plány tři základní části: 

 

věcnou (obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi – např. stanovené SPA (stupně povodňové aktivity), 

organizační (obsahuje kontakty na povodňovou komisi a ostatní účastníky povodňové ochrany), 

grafickou (obsahuje mapy a plány zobrazující např. evakuační trasy a evakuační místa, záplavová území).

 

Pokud budete chtít prozkoumat digitální povodňový plán ČR nebo navštívit povodňový informační systém využijte přiložené odkazy.

 

O poruchách a nevhodných technických návrzích rybníků či účelových nádrží mohou studenti získat detailní informace při studiu předmětu BS053 – Rybníky a účelové nádrže, ve kterém je obdobné problematice věnována samostatná přednáška. 

 

Ukázka záplavových území pro město Brno (zdroj edpp.cz):

rozliv brno