Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže

Označení: 
FAST-S-15-2694
Zahájení: 
1. 1. 2015
Ukončení: 
31. 12. 2017
Zdroje financování: 
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Popis: 

Pomocí metody Monte Carlo generovat se zadanou nejistotou měření náhodné průběhy reálné průtokové řady, náhodné polohy bodů batygrafické křivky a průsaku tělesem hráze a sestavit tak pravděpodobnostní variantu vodohoposdářského řešení zásobní funkce nádrže. Další oblastí kde nejistoty uplatnit je hospodaření s vodou v nádržích a obecně s povrchovými vodními zdroji. Zde lze nejistoty zapracovat do řízení zásobní funkce nádrží na základě hydrologických predikcí s využitím Zonálního pravděpodobnostního předpovědního modelu.

Citace projektu: 

Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017