Pozvánka na odborný seminář - změna termínu

Analýza erozních a odtokových poměrů a návrh protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav

 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU AKCE

Seminář se uskuteční 18. května 2023 na Fakultě stavební VUT Brno.

Na semináři budou prezentovány aktuální metody a postupy dané novým metodickým návodem a technickým standardem v oblasti  problematiky rozboru erozních a odtokových poměrů a návrhu protierozních a vodohospodářských opatření v  kontextu zkušenosti práce regionálních dokumentačních komisí (RDK). V návaznosti na proběhlá školení PEO a VHO pro posuzovatele RDK bude také dán prostor širší odborné veřejnosti (zpracovatelům dokumentací PSZ, odborným referentům SPÚ a posuzovatelům RDK) ke vzájemné diskusi s cílem sjednocení metod a postupů a základních kritérií  pro jejich hodnocení RDK.

pozvanka na seminar

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA A PROGRAM