Pozvánka na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Akce se koná pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí

 

Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR konající se v úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin v Praze.

Cílem akce, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., je seznámit účastníky z řad starostů, zastupitelů a pověřených pracovníků samosprávy, státní správy a akademické sféry s podstatou, fungováním a možnostmi zapojení se do systému Monitoringu eroze. Představeny budou výsledky desetiletého monitorování a využití dat pro ochranu půdy Státním zemědělským intervenčním fondem. Zástupci Ministerstva životního prostředí také osvětlí první zkušenosti s protierozní vyhláškou, s níž monitoring úzce souvisí. Osvětlena bude rovněž návaznost na pozemkové úpravy.

Konference je zdarma a přihlásit se můžete na https://www.spucr.cz/akce/konference-10-let-monitoringu-eroze-zemedelske..., kde jsou i bližší instrukce.