Odevzdání diplomové práce a informace k SZZ

SZZ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Termín odevzdání diplomové práce byl stanoven na 13. 1. 2023

Všechny informace včetně komisí jsou uvedeny v záložce výuka/záverečné práce.

 

SZZ

Pro odbornou rozpravu platí, že studenti budou zkoušeni dle otázek k příslušným tematickým okruhům - 1 okruh povinný a 2 okruhy volitelné. Více informací včetně komisí a aktualizovaných okruhů otázek pro NSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY najdete v  záložce výuka/záverečné práce.

Hodně štěstí při obhajobách a SZZ - VHK.