Odevzdání diplomové práce

SZZ

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Termín odevzdání diplomové práce byl stanoven na 12. 1. 2024

Všechny informace k odevzdání práce, obhajobě práce a komisím jsou uvedeny v záložce výuka/záverečné práce.