Odborný seminář Analýza erozních a odtokových poměrů a návrh protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav na VUT

Ústav vodního hospodářství krajiny spolu s předními vědci aktualizují metodické postupy pro Česko.

 

Na FAST, VUT v Brně se v květnu 2023 uskutečnil odborný seminář "Analýza erozních a odtokových poměrů a návrh protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav". Seminář zahájila ředitelka Odboru pozemkových úprav, Státního pozemkového úřadu, Mgr. Jaroslava Kosejková. Následovaly prezentace zaměřené na aktualizaci metod a postupů z oblasti problematiky rozboru erozních a odtokových poměrů a návrhů protierozních a vodohospodářských opatření v kontextu nejen procesu pozemkových úprav, ale i celorepublikového pohledu. Přednášející byli jak z akademické sféry, výzkumné sféry, tak i ze státního pozemkového úřadu a projekčních firem. Prezentace ze semináře jsou zvěřejněny níže.

konf1

konf2

konf3

konf4

konf5

DOLEŽAL_PSZ VHO klimatstudie
DUMBROVSKÝ_PEO_VHO
MISTR_VUMOP_C_Faktor
NOVOTNÝ_VUMOP_DZES_a_Protierozní_vyhlaska
PODHRÁZSKÁ_VUMOP_Opatření proti větrné erozi
SKŘIVANOVÁ_Zkusenosti_projekce_PEO
SOBOTKOVÁ_VUT_ALS
STŘEDOVÁ_MENDELU_R_faktor
TMĚJ - Náležitosti PSZ a DTR technických PEO a VHO opatření
ZÁBOJNÍKOVÁ_SPU_USES_RDK
ZAJÍČEK_SPU_Zkušenosti RDK v oblasti_erozní problematiky