Návrh hybridní metody pro řízení zásobní funkce nádrže

Označení: 
FAST-S-16-3444
Zahájení: 
1. 1. 2016
Ukončení: 
31. 12. 2017
Zdroje financování: 
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Popis: 

Standardně je pro dosažení optimálního řízení zásobní funkce nádrže potřebná znalost hydrologických předpovědí. Úspěšnost takového řízení je závislá na přesnosti předpovědí. Podstatou projektu bude vytvořit inteligentní způsob řízení, který dokáže dynamicky reagovat na měnící se hydrologické podmínky a vlastní proces řízení nebude záviset na předpovědi. Navržený algoritmus řízení bude možno použít jako podpůrný nástroj pro vodohospodářský dispečink, kterému poskytne vhodnou podporu při procesu rozhodování.

Citace projektu: 

Návrh hybridní metody pro řízení zásobní funkce nádrže, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017