COVID-19 aktuální dění a informace pro studenty

ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 NA VUT

 

AKTUÁLNĚ:

Opatření přijatá vedením VUT a Fakulty stavební VUT v důsledku šíření koronaviru:

Rozhodnutí č. 14/2022 K ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 NA VUT

Rozhodnutí děkana č. 10/2022  K ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 NA FAST VUT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dřívější informace:

  • Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je od 14. března 2022 zrušena.
  • Ministerstvo zdravotnictví ukončilo k 19. únoru 2022 povinnost testování pro všechny zaměstnance a pro studenty ubytované na kolejích.

Dodatek č. 2 k Rozhodnutí děkana č. 4/2022

Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 6/2022

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rozhodnutí rektora č. 16/2021https://www.vut.cz/koronavirus/uplne-zneni-rozhodnuti-16-2021-do-d1-pdf-...

Dodatek č. 2 k Rozhodnutí děkana č. 11/2021https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/17-9-2021-opatreni-prijata-...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rozhodnutí rektora č. 15/2021https://www.vutbr.cz/koronavirus/rozhodnuti-rektora-15-2021-pdf-p207901

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 15/2021https://www.vutbr.cz/koronavirus/dodatek-c1-k-rozhodnuti-rektora-c-15-20...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 12/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/31-5-2021-opatreni-prijata-...

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 7/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/31-5-2021-opatreni-prijata-...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 4/2021 Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/25-5-2021-vedeni-fakulty-st...

Dodatek č. 2 k Rozhodnutí č. 8/2021 Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/24-5-2021-vedeni-vut-vydalo...

Dodatek č. 3 k Rozhodnutí č. 9/2021 Testování studentů na přítomnost SARS-CoV-2: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/24-5-2021-vedeni-vut-vydalo...

Rozhodnutí děkana č. 7/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/23-5-2021-opatreni-prijata-...

Rozhodnutí č. 12/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/21-5-2021-opatreni-prijata-...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rozhodnutí děkana č. 5/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/9-5-2021-opatreni-prijata-v...

Rozhodnutí děkana č. 10/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/9-5-2021-opatreni-prijata-v...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Do budov VUT, tedy i FAST VUT s výjimkou budov kolejí smí vstupovat pouze studenti, jejichž osobní přítomnost není zakázána opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, a kteří současně podstoupili v posledních 7 kalendářních dnech testování s negativním výsledkem, nebo se na ně vztahuje výjimka z povinnosti testování (to platí i pro individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti).


Dodatek č. 3 Rozhodnutí č. 2/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/23-4-2021-opatreni-prijata-...

Rozhodnutí č. 9/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/23-4-2021-vedeni-vut-vydalo...

Dodatek č. 3 Rozhodnutí č. 7/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/23-4-2021-opatreni-prijata-...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. 3. 2021 – Opatření přijatá vedením VUT Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-COV-2

Důrazně se doporučuje, aby student (tedy i doktorand), který není zaměstnanec, na kterého se nevztahuje podle platného Rozhodnutí děkana „V souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2“ zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na FAST VUT, tj.:
a) na osobní přítomnost studentů na zkouškách, kterých se účastní max. 10 osob,
b) na osobní přítomnost studentů na praktické a klinické výuce a praxi při studiu zdravotnických studijních programů. Na FAST VUT se tato výjimka neuplatní,
c) na osobní přítomnost (účast) na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
podstoupil v posledních 7 kalendářních dnech testování minimálně antigenním testem s negativním výsledkem. ‼


 

Dodatek č. 1 Rozhodnutí č. 8/2021: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/5-a-6-3-2021-opatreni-prija...

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 4/2021: https://www.vutbr.cz/koronavirus

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. 2. 2021 – Distanční výuka bude na VUT pokračovat bez ohledu na nouzový stav.

I nadále zůstává v platnosti aktuální Rozhodnutí č. 6/2021, Rozhodnutí děkana č. 1/2021 a informace zveřejněné na www stránkách https://www.vutbr.cz/koronavirus.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 1/2021 V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID- 19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-CoV-2

 podrobnosti na: https://www.vutbr.cz/koronavirus/rozhodnuti-rektora-c-6-2021-p201591https://www.vutbr.cz/koronavirus

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Začátek výuky letního semestru od 8. 2. 2021 bude probíhat distanční formouhttp://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/vyuka-v-letnim-semestru

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne 11. 1. 2021: DODATEK Č. 1 K ROZHODNUTÍ Č. 13/2020 V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID- 19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-CoV-2

podrobnosti na: https://www.vutbr.cz/koronavirus/dodatek-c-1-k-rozhodnuti-rektora-c-13-2...https://www.vutbr.cz/koronavirus

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne 30. 12. 2020: Opatření přijatá vedením Fakulty stavební VUT v důsledku šíření koronaviru – Rozhodnutí děkana č. 12/2020 

podrobnosti na: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/30-12-2020-opatreni-prijata...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne 25. 11. 2020: Opatření přijatá vedením Fakulty stavební VUT v důsledku šíření koronaviru – Rozhodnutí děkana č. 11/2020 

podrobnosti na: https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/25-11-2020-opatreni-prijata...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne 24. 11. 2020: Rozhodnutí rektora. č. 11/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2   

podrobnosti na: https://www.vutbr.cz/koronavirus

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

informace z 23. 11. 2020: "Pozor: Ve středu se do škol mohou začít vracet první studenti"  - postupné rozvolňování opatření v oblasti vysokých škol (návrat studentů posledních ročníků ve skupinách do 20 osob a povoleno prezenční studium doktorandům). Účast všech studentů na zlouškách do 10 osob + individuální konzultace a další.

více na:

https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/pozor-ve-stredu-se-do-skol-moh...

https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/23-11-2020-pozor-ve-stredu-...

 


 

Dříve:

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Tímto je tedy zrušena dosavadní možnost laboratorní, umělecké či experimentální práce v malých skupinách, jsou zrušeny individuální návštěvy knihoven a studoven, prezenční konzultace atd. Jedinou výjimkou mají studenti medicínských oborů (všeobecné lékařství, farmacie, zubní lékařství a další zdravotnické studijní programy). Toto nařízení platí plošně na území celé republiky.

Vládní nařízení ze dne 13.10. 2020 umožňuje prezenční zkoušky (nejvýše 10 osob), uzavírá menzy a omezuje ubytování na kolejích.

 


 

Aktuální je Rozhodnutí děkana č. 10/2020 (https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/11-10-2020-opatreni-prijata...)

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana č. 10/2020 (https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/14-10-2020-opatreni-prijata...)

více na:

 


 

Dříve:

S platností od 23. září 2020 zakazuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje osobní přítomnost studentů na výuce!

Krajští hygienici pak stanovili následující výjimky pro prezenční účast studentů:

- Individuální návštěvy knihoven a studoven.

- Individuální konzultace.

- Zkoušení za přítomnosti max. 10 osob.

- Laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za přítomnosti max. 15 osob.

- Klinickou a praktickou výuku a praxi.

Toto opatření KHS JMK platí až do odvolání.

 


Dříve:

Výčet základních pravidel pro studenty:

  • Prosím respektujte pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy) a buďte vzájemně ohleduplní.
  • Na celé fakultě je povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu strávenou na akademické půdě.
  • Před vstupem na fakultu musíte vyplnit prohlášení bezinfekčnosti, které naleznete v intraportálu VUT.
  • Vstup na fakultu pro studenty je omezen pouze přes hlavní budovu A, budovu D a Z.
  • Před vstupem musíte vždy očipovat svou studentskou nebo ISIC kartu na připravených čtečkách. Bez této aktivity nesmíte na fakultu v žádném případě vstoupit.
  • Zákaz vstupu na fakultu v případě příznaků virového infekčního onemocnění (nelze poskytnou čestné prohlášení). Povinnost neprodleně omluvit svou neúčast ve výuce vedoucí STO služebním e-mailem nebo telefonicky.
  • a další

 

Další aktuality na: https://www.vutbr.cz/koronavirus nebo na https://www.fce.vutbr.cz/

Dále: nejpozději do 25. 9. 2020 bude zvěřejněno, které předměty, příp. části předmětů, nelze s ohledem na míru rizika uskutečňovat prezenční formou výuky.