ConWe vítězí

Cena VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022 a soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2022

 

Gratulujeme k velkému úspěchu našim členům a kolegům z Ústavu vodního hospodářství krajiny, kteří vyhráli cenu VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022 a soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2022 za navrženou čístírnu odpadních vod v obci Hlína. Firma ConWe se zabýva především přírodě blízkými čistírnami odpadních vod a je vůbec první spin-off na Falutě stavební VUT v Brně.

conwe1

conwe2

conwe3

conwe4

conwe5