Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže

D - Článek ve sborníku
Vydáno: 
6. 10. 2015
Abstrakt: 

Obsah tohoto článku je plynulým navázáním a rozšířením článku Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, který je také prezentován na konferenci Vodní nádrže 2015. K zavedení nejistot vstupních dat pro stanovení zásobní funkce nádrže bylo opět použito metody Monte Carlo. Následně analyzované zásobní objemy nádrže byly také zatíženy nejistotami a stejně tak byly zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže. V článku jsou prezentovány vypočtené zásobní objemy nádrže se 100% zabezpečeností odtoku vody z nádrže, resp. se 100% zabezpečeností objemu vody v nádrži.

Citace výsledku: 

PASEKA, S.; MARTON, D. Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-260-8726- 7.