BR005, BR051, MR51 Hydraulika a hydrologie

Kód předmětu: 
BR005; BR051; MR51
Semestr výuky: 
Letní
Povinnost: 
Povinný předmět; Povinně volitelný předmět; Povinný předmět
Ukončení: 
Zápočet, zkouška
Počet kreditů: 
5; 4; 5
Přednášky: 
2; 2; 2
Cvičení: 
2; 1; 2
doc. Ing. Jana Pařílková, CSc., doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., Ing. Pavel Zubík, Ph.D., Ing. Zuzana Műnsterová, Ing. Adam Nehudek, Ing. Jakub Major (zaměstnanci a doktorandi ústavu VST)